احتمال جریمه تلگرام در روسیه قوت گرفت

به گزارش مجله خبری نگار، به نقل از تاس، گزارشات حاکی از آن است که به خاطر عدم حذف محتوا‌های ممنوع، روسیه می‌خواهد تلگرام را جریمه کند.

قرار است بر اساس بند ۲ ماده ۱۳.۴۱ قانون مبارزه با اهانت در روسیه، که مربوط به عدم توجه صاحبان بستر‌های موجود در فضای مجازی در حذف مفاهیم و محتوا‌های ممنوعه است، طی روز‌های آینده برای جریمه تلگرام در روز‌های آینده تشکیل جلسه دهد.

دادگاه می‌گوید: تلگرام با حداکثر جریمه مربوط به این قانون مواجه خواهد شد. تلگرام قبلا هم بار‌ها به خاطر عدم حذف مفاهیم ممنوعه از سوی دولت روسیه جریمه شده است.

دیدگاهتان را بنویسید