انرژی درمانی ؟

«در کتاب عرفان کیهانی که نخستین کتابشان و در واقع اساسنامه آنها بود، در یکی از بندها گفته شده که عرفان حلقه و اتصال به شبکه شعور کیهانی که از طرف آقای طاهری یا مسترها انتقال داده میشود هیچ ارتباطی با سن، سواد، موقعیت اجتماعی، مذهب به طور اعم چه مادی و چه معنوی، دین، گناهکاری و بیگناهی و پاکی و ناپاکی ندارد و هرکسی با هر شأنی وارد عرفان شود، همین که تسلیم شود، کافیاست. مذهب شیعه مبتنی بر تفسیری از قرآن و سنت محمد است که از طریق امامان شیعه بیان و تعلیم شدهاست. کتاب “کریستال درمانی” چکیدهای است از دانش و هنر شفای پرانائی با کمک کریستالها، در این اثر از خرافات و باورهای افراطی کاملا چشم پوشی شده است. دکتر محمود خدادوست در نشستی خبری با بیان اینکه طب سنتی ایرانی در باور مردم وجود دارد و اقبال خوبی نسبت به استفاده از این ظرفیت در کشور داریم، افزود: مجامع جهانی تاکید کردهاند چیزی که در باور مردم است اگر میتواند به ارتقای سلامت مردم کمک کند، مورد تاکید است که از آن استفاده شود. هومیوپاتی در ایران نیز از پیشرفت خوبی برخوردار است. بنابراین گزارش همزمان، دادستان کل کشور نیز پس از شکایت حدود دویست خانواده از قربانیان انرژی درمانی، دستور رسیدگی دقیق به پرونده آنها و برخورد لازم را صادر کرده است.

این فایل صوتی موسیقی درمانی، شامل ۶ آهنگ اصلی و ۳ آهنگ مکمل دیگر است که بعداً توسط دکتر لئونارد هوروویتز کشف شد. سوزنهای مورد استفاده در این طب بسیار ظریف است و به همین دلیل معمولاً باعث احساس درد نمیشود. از این 17 مورد نیز هشت دانشکده طب سنتی مستقل وجود دارد. محمد صادق مشتری دوست با اشاره به این که تاکنون ۲۹ مرکز پزشکی از راه دور راه اندازی شده است گفت: مهمترین آیتم ها برای راه اندازی این سیستم میزان مسافت و جمعیت تحت پوشش بوده است. وی افزود: یکی از شرکتهای دانش بنیان که در این حوزه فعالیت میکنند با حمایت علمی دانشکده طب سنتی دانشگاه تهران با کره وارد کار مشترک شد و قرار است فضای آزمایشگاهی برای تحقیق و توسعه در یکی از پارکهای علم و فناوری کره در اختیار ایران قرار داده شود. ناگفته نماند که مراکز گروه درمانی در تهران برای ارتقا و تقویت مهارت های اجتماعی، به افراد کمک شایانی می نمایند. به گزارش خبرنگار ما کامران باقری لنکرانی نیز در حاشیه سمینار هپاتیت سی در بیمارستان طالقانی تهران در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید؛ امروز بحث انرژی درمانی در جامعه زیاد شده، پوسترها و تبلیغات زیادی هم برای آن درست شده، پزشکان یا غیر پزشکان زیادی مدعی انرژی درمانی هستند، آیا در دنیا چیزی به عنوان انرژی درمانی از نظر علمی وجود دارد یا نه؟

خدادوست از امکان ایجاد فرصتهای مطالعاتی با هزینه کره و همچنین امکان تبادل دانشجو و استاد میان دو کشور خبر داد و تصریح کرد: در چند ماه اخیر آکادمی طب سنتی و مکمل اتریش و مجارستان نیز در خصوص ارائه آموزشهای طب سنتی با ما قراردادهایی را امضا کردند. وی ادامه داد: دو هلدینگ وابسته به نیروهای مسلح قرار است در راهاندازی مراکز ارائه فرآوردههای طبیعی طبق استانداردهای وزارت بهداشت به ما کمک کنند. وی افزود: گاهی ممکن است قوانین ما به اندازه کافی بازدارنده نباشند. اما نکته جالب آن است که در این عمل، میزان افزایش درچاکراهای پایینی بسیار بیشتر از چاکراهای بالایی است. این بدان معناست که درمان سرطان با شیمی درمانی از طریق دهان یا تزریقی انجام می شود. به گفته خدا دوست در این آیین نامه پزشکان عمومی که کار طب سنتی انجام میدهند باید در سامانه انجمن طب سنتی ثبتنام کنند، دورههای آن را بگذرانند و مدرک خود را دریافت کنند .

سه ریزچاکرا چشمهای ما را تغذیه می کنند. خدادوست از مدنظر قرار داده شدن توسعه خدمات بستری برای طب سنتی در برنامه ششم توسعه خبر داد و گفت: ما باید حداقل یک یا دو تخت بستری در بیمارستانهای عمومی داشته باشیم. نخستین اصل آن، اصل مشابهات است که توسط هانمن پزشک مشهور آلمانی تعریف و توسعه یافت. کسانی که مدعی توسعه طب سنتی هستند باید بر اساس این منابع حرف بزنند و خواب، غذا و ورزش مردم را بهبود بخشند، ولی این کار نفع مادی برای آنها ندارد. خدادوست بر لزوم بیمه شدن این خدمات و همچنین تاثیر آن بر اقتصاد کشور تاکید کرد و افزود: اگر این خدمات بیمه شوند، دسترسی مردم به آنها ارزانتر است و به اقتصاد کشور نیز کمک میشود. معاون طب سنتی وزارت بهداشت در ادامه به دستاوردهای حوزه بین الملل این معاونت اشاره کرد و گفت: اوایل امسال با کره جنوبی تفاهم نامهای امضا کردیم که طبق آن قرار است صادرات فراوردههای طبیعی و سنتی ایرانی به 32 کشور به شرط دریافت مجوز از سازمان غذا و داروی این کشور را تسهیل کنند. همچنین نایب رئیس فرهنگستان طب سنتی چین و رئیس دانشکده طب سنتی این کشور در حال حاضر در ایران هستند و قرار است نشست مشترکی در خصوص طب سنتی چینی و ایرانی برگزار کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید