ایران پیشرفت بسیار سریعی در ریشه کنی فلج اطفال داشت

به گزارش مجله خبری نگار،حمید جعفری در بازدید از مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، این مؤسسه را یک مجموعه نمادین در منطقه دانست و اظهار کرد: مؤسسه رازی به علت تخصص علمی خود شناخته شده و به تولید واکسن‌ها معروف است.

وی گفت: یکی از بزرگترین دستاورد‌های رازی تولید واکسن خوراکی فلج اطفال است که منجر به حذف فلج اطفال در ایران شد، ایران پیشرفت بسیار سریعی در ریشه کنی فلج اطفال داشته و این به دلیل استفاده از واکسنی است که در مؤسسه رازی تولید شده است.

مدیر ریشه کنی فلج اطفال در منطقه مدیترانه شرقی WHO با بیان این که سابقه عمیق همکاری بین مؤسسه رازی و WHO وجود دارد، تصریح کرد: مؤسسه رازی در تولید سایر واکسن‌های دوران کودکی مانند واکسن‌های اوریون، سرخک و سرخجه نیز پیشتاز بوده و واکسن کرونا را نیز تولید کرده است؛ بنابراین این مؤسسه در منطقه مدیترانه شرقی با ۲۲ کشور عضو، تنها مؤسسه‌ای است که با موفقیت واکسن‌های زیادی را تولید می‌کند که در برنامه ایمن سازی کودکان در منطقه ما استفاده می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید