بازاریابی چریکی یا پارتیزانی چیست ؟

البته پیش از این که وارد اجرای کمپین شوید، به مزایا و ریسکهای آن فکر کنید. این مبتنی بر این تصور است که همه انسانها دارای زمینه های انرژی یا نیروهای حیاتی هستند که ما را زنده نگه می دارند. گوریلا مارکتینگ برای کسب و کارهای کوچک که قصد ایجاد سهم آوای بسیار با هزینهی کم را دارند مناسب است. این در شرایطی است که بیشتر کمپینهای بازاریابی چریکی قصد دارند در حس شخصی و به یاد ماندنیتری به مصرف کننده القاء کنند. اصطلاح بازاریابی چریکی از جنگ چریکی الهام گرفته شده است که نوعی جنگ نامنظم است و مربوط به استراتژی های تاکتیکی کوچکی است که توسط غیرنظامیان مسلح استفاده می شود. بازاریابی چریکی دقیقاً مانند جنگ چریکی است، در صنعت بازاریابی از همان نوع تاکتیکها استفاده میکنند. به طور معمول، بازاریابی چریکی خیابانی، نسبت به انواع دیگرگوریلا مارکتینگ، تعامل مستقیم بیشتری با مصرفکنندگان دارد؛ برای مثال، ممکن است یک کسبوکار از «سفیران برند» برای ارائهی نمونههای رایگان و تعامل با مردم در خیابان استفاده کند. در صورتی که کمپین شما تعامل بالایی برقرار کند، مورد توجه قرار خواهد گرفت. شرکتها میتوانند با مشارکت در رویدادهای مرتبط، که ممکن است مورد توجه مخاطبان قرار گیرند، به مخاطبان هدف دسترسی پیدا کنند؛ همچنین، میتوانند به فضاهایی واقعی در زندگی یا فضاهای آنلاین دست پیدا کنند؛ جایی که با ارائهی محصولات یا نمونههای رایگان ممکن است بتوانند با مخاطبان هدف تعامل داشتهباشند.

تاریخ تبلیغات میتواند به 4000 سال قبل از میلاد مسیح برود، جایی که مصریان اولیه از پاپیروس برای تهیه پیامهای فروش و پوسترهای دیواری استفاده می کردند. در سال 1984، بازاریاب جی کنراد لوینسون اصطلاح رسمی را در کتاب خود با عنوان ” بازاریابی چریکی” معرفی کرد. تبلیغات چریکی در واقع هنر جلب توجه مشتریان و مصرف کنندگان، فارغ از هرگونه قید و بند های مرسوم در تبلیغات و از طریق شیوه های خلاقانه ، و غیره منتظره است. نبود متن و نوشتار چیزی است که کمپین های گوریلا مارکتینگ را جذاب و بامزه می کند. مانند سایر اعمال معنوی ، ریکی نیز بر اساس مجموعه ای از اصول بنا شده است. در این زمان بود که هدف اصلی تبلیغات، آموزش مصرف کننده بر روی محصول یا خدمات به جای سرگرمی و درگیر کردن آنها بود. ایده این است که این نمایندگان بدون فاش کردن این موضوع که تحت حمایت مالی شرکت هستند، نام برند تجاری را به صورت یکپارچه در مکالماتشان بگنجانند. هدف اصلی این استراتژی وادار کردن افراد مختلف به صحبت و فکر کردن درباره برند شماست.

برای کارایی بازاریابی چریکی، مخاطبان باید تمایل داشتهباشند که با این کمپین درگیر شوند. اگرچه بازاریابی چریکی باید تصادفی بهنظر برسد، شما باید قبل از راهاندازی یک کمپین بازاریابی، تحقیقات و برنامه ریزی دقیقی انجام دهید. واقعیت این است که این نوع کمپینها معمولا زیاد نیستند و شما باید جهانبینی و ترجیحات مخاطبان هدفتان را مدنظر قرار دهید. اصطلاحاً باید Reach و Frequency کافی ایجاد نماید. متخصصان ریکی ادعا می کنند که این روش باعث ایجاد حس راحتی و تقویت فرآیند جوان سازی بدن و ایجاد سلامتی عاطفی، روحی و معنوی می شود. و حال نکته جالب توجه در این باره این است که بر اساس باور عده ای این نوع ریکی دارای چهار سطح مبتدی تا استادی بوده و نکته پشم ریزان موضوع این است که به باور آنان (بخوانید ذهن مریض آنان) در این ریکی مرحله اول فراخوانی و کمک گرفتن از فرشتگان مربوط به این طیف رنگی است! نیروی چی در واقع نیرویی درونی است که به باور چینی ها این نیرو را از طبیعت گرفته و درون خود فعال میکنند. تفاوت بین تبلیغات عادی در یک بیلبورد و یک کمپین بازاریابی چریکی محیطی، که یک بستنی بزرگ را در پیادهرو قرار میدهد، عامل «شگفتی» است.

وی در کتاب لوینسون روشهای منحصر به فردی برای نزدیک شدن و مبارزه با اشکال سنتی تبلیغات ارائه میدهد. اصطلاح اصلی توسط جی کنراد لوینسون در کتاب 1984 خود “تبلیغات چریکی” ابداع شده است . بازاریابی چریکی اغلب برای مشاغل کوچک ایده آل است که بدون اینکه هزینه زیادی کنند، میخواهند به مخاطبان زیادی برسند. بازاریابی چریکی یک استراتژی تبلیغاتی است که بر روی تاکتیک های بازاریابی غیر متعارف کم هزینه متمرکز است که حداکثر نتیجه را می دهد. گفته میشود که بازاریابی چریکی در مقایسه با اشکال سنتی تر تبلیغات و بازاریابی، تأثیر بسیار ارزندهای را بر روی مصرف کنندگان ایجاد میکند. شاید در مبحث بازاریابی ، به بازاریابی چریکی برخورد نموده باشید. برای تأثیرگذاری بازاریابی چریکی، پیام کمپین شما باید هوشمندانه و اصیل باشد. برای ایجاد این فاکتور، باید به روشی اصیل و همراه با خلاقیت فکر کنید، زیرا موضوعات شناختهشده نمیتوانند باعث شگفتی مصرفکنندگان باشند. بازاریابی/ تبلیغات موفق، باید به دستیابی به درصد مناسبی از مخاطبان و تکرار فرایند خرید منجر گردد. وقتی مسیرهای عبور انرژی مسدود می شوند ، انرژی مثبت نمی تواند به قسمتهای خاصی از بدن جریان یابد ، که منجر به تغییر روحیه ، ترس ، عصبانیت ، درد و موارد دیگر می شود.

دیدگاهتان را بنویسید