بازاریابی چریکی یا Guerrilla Marketing چیست؟

بازاریابی چریکی یک استراتژی تبلیغاتی است که بر روی تاکتیک های بازاریابی غیر متعارف کم هزینه متمرکز است که حداکثر نتیجه را می دهد. بسیاری از این تاکتیک ها شامل کمینها، خرابکاریها، یورشها و عناصر تعجب آور است. مثال: یک شرکت بازاریابی تصمیم گرفتهاست که گروهی از مردم را به خیابانها بفرستد تا با انجام کارهایی، مانند فالش خواندن با صدای بلند، تبلیغات آن برند را انجام دهند. در سال 1984، بازاریاب جی کنراد لوینسون اصطلاح رسمی را در کتاب خود با عنوان ” بازاریابی چریکی” معرفی کرد. میتوانید اطلاعات بیشتری در مورد جی کنراد لوینسون در سایت رسمی بازاریابی چریکی پیدا کنید . اصطلاح اصلی توسط جی کنراد لوینسون در کتاب 1984 خود “تبلیغات چریکی” ابداع شده است . لوینسون از پس زمینه معاون رئیس جمهور ارشد در جی. این بر اساس یک باور پزشکی شرقی است که موجودات زنده دارای زمینه های انرژی هستند که از سلامت و سرزندگی آنها پشتیبانی می کند. با استفاده از دستان یا آونگ می توانید چاکرا را ارزیابی کنید.

مثال: یک شرکت تصمیم گرفتهاست که در ازای پرداخت پول و با ارسال نمایندگانش به رویدادهای پرمخاطب، برندش را تبلیغ کند. ریکی با ارسال انرژی کیهانی به نام(چی) در بدن، سلامت را به بدن می بخشد. ریکی تمام شخص را – ذهن ، بدن و روح – و نه فقط موجود فیزیکی را مخاطب قرار می دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اصول ریکی ، صحبت با یک پزشک آموزش دیده ریکی را در نظر بگیرید. شما باید از نیازهای مصرفکنندگان آگاه باشید و با احترام با آنها برخورد کنید. آیا رسانه شما سنتی، چاپی، الکترونیکی، رسانه آفلاین و آنلاین یا شکلی از بازاریابی چریکی مثل بازاریابی ویروسی، پستهای وحشی، محیطی و … به طور معمول، بازاریابی چریکی خیابانی، نسبت به انواع دیگرگوریلا مارکتینگ، تعامل مستقیم بیشتری با مصرفکنندگان دارد؛ برای مثال، ممکن است یک کسبوکار از «سفیران برند» برای ارائهی نمونههای رایگان و تعامل با مردم در خیابان استفاده کند. آنچه بهعنوان یک کمپین بازاریابی چریکی برای تبلیغ یک فیلم جدید با نمایش یک شبکه کاریکاتور با نام Aqua Teen Hunger Force شروع شد و به بمبی در سطح شهر تبدیل شد.

مشاغل کوچک شروع به تغییر روشهای تفکر خود کردند و به روشی کاملاً جدید به بازاریابی نزدیک شدند. زمان یک تغییر بود. بازاریابی چریکی در ابتدا مفهومی بود که با بودجه اندک و برای مشاغل کوچک انجام میشد، اما این امر مانع از تصویب همان ایدههای تجاری برای مشاغل بزرگ نشد. در سال 2007، برنامه تلویزیونی آموزش شنا با نام ” Aqua Teen Hunger Force” از نوعی پلاکارد با LED در قالب یک کارکاتر به نام Mooninite در بوستون استفاده کردند. در این بازاریابی سعی میشود، از تبلیغات خود درون محیطهای بستهای همچون فروشگاههای زنجیرهای، پاساژها ، ادارات و دانشگاهها استفاده کنید. والتر تامپسون و مدیر خلاق و عضو هیئت مدیره در تبلیغات لئو بورنت برمیآمد. در شب پلاكاردها روشن شدند تا شخصیت ‘Mooninite’ را نشان دهند و انگشت میانی خود را نشان دادند. نه تنها متن و شخصیت فیلم جالب است، بلکه این برند از ابزار فیزیکی جهت نمایش دلایل خود استفاده میکند. صدا و سیما ترنر با کمک آژانس بازاریابی چریکی، و دخالت آن پلاکاردهای LED باتری داری را که شبیه شخصیت کارتونی “Mooninite” است، در نمایشگاه کارتون قرار داد. یکی از بهترین راهها برای جلبتوجه مخاطب هدف، درگیرکردن آنها در این کمپین است؛ میتوانید از افراد بخواهید که از ماشین فروش کالاهایتان استفاده کنند یا با محصولاتتان عکس بگیرند.

بازاریابی صنعت خلاقی است که افراد حرفهای با سابقههای مختلف در آن حضور دارند. در سال 1960، کمپینها بر هزینههای سنگین تبلیغات در کانالهای رسانه های جمعی مختلف از جمله رادیو و چاپ تمرکز می کنند. برخی از کارشناسان ریکی از کریستال و چوب دستی های شفای چاکرا استفاده می کنند، زیرا معتقدند که این ابزار می تواند در برابر انرژی های منفی محافظت کند. انتقال انرژی از طریق ریکی ممکن است باعث ایجاد آرامش ، آرامش و سبکی در افراد شود که به آنها اجازه می دهد تا با درون خود در تماس باشند و به وضوح در زندگی خود فکر کنند. نمونه بارز این امر می تواند بمب معروف ترسناک بوستون در سال 2007 ناشی از پخش ترنر در 31 ژانویه 2007 باشد. هدف از پیشرفت معنوی، بهبود بخشیدن این ارتباط و مشاهده الوهیت در درون خود و پیرامونتان می باشد. «ریکی» انرژی و نیروی کیهانی که از مستر به درمانگر انتقال می یابد. از جمله بازاریابی چریکی ساختگی ممکن است استفاده از یک عروسک (sockpuppet) باشد که برای آن، هویتهای مختلفی در نظر گرفته میشود تا به عنوان نمونه، بررسیهای مثبتی را دربارهی یک محصول انجام دهد. شرکتها میتوانند وبلاگهای جعلیای نیز بسازند یا ممکن است کارکنانی داشتهباشند برای اینکه دیدگاههای مثبتی را درمورد برندشان درج کنند.

دیدگاهتان را بنویسید