برخوردهای اخیر در موضوع حجاب، نگران کننده است / حجاب را نباید به یک بحث امنیتی تبدیل کرد / با زور و تهدید و ارعاب نمی شود مسئله فرهنگی را حل کرد

برخوردهای اخیر در موضوع حجاب، نگران کننده است / حجاب را نباید به یک بحث امنیتی تبدیل کرد / با زور و تهدید و ارعاب نمی شود مسئله فرهنگی را حل کرد

روز نو :”به جای اینکه پاسخگو باشند سریع مسئله را امنیتی می کنند و می اندازند گردن دشمن. که خودشان را تبرئه کنند/ امنیتی دانستن این موضوع، مسئله درست کردن است / امنیتی کردن موضوع و برخوردهای شلاقی این مسئله را حل نمی کند بلکه بدتر هم می کند.

نماینده مجلس با بیان اینکه “امنیتی جلوه دادن بی حجابی فرافکنی است” گفت: “عده ای که حجاب را رعایت نمی کنند ته دلشان این اعتقاد را ندارند اما به یکسری رفتارهای اجتماعی ما مسئولان واکنش نشان می دهند”.

نماینده بستان آباد (آذربایجان شرقی) در مجلس افزود: “ما باید بدانیم یک معضل و مشکل فرهنگی، راهکارش فرهنگی است و با زور و تهدید و ارعاب نمی شود مشکل فرهنگی را حل کرد”.

او همچنین گفت: “امنیتی کردن موضوع و برخوردهای شلاقی این مسئله را حل نمی کند بلکه بدتر هم می کند. سازماندهی جلوه دادن بحث بی حجابی درست نیست و به نوعی فرافکنی است. کسانی که مسئولیت های فرهنگی در جامعه داشتند به جای اینکه پاسخگو باشند سریع مسئله را امنیتی می کنند و گردن دشمنان می اندازند که خودشان را تبرئه کنند.

نوری قزلچه اظهار کرد: “این موضوع علت هایی دارد که اینگونه در جامعه برون داد دارد. باید آن علل را رفع کرد و حتما برای حل آن باید به دنبال راهکارهای فرهنگی باشیم”.

وی ادامه داد: حتی قبل از اسلام مردمان ایران زمین مردمانی عفیف چه در پوشش و چه رفتار بودند و برای پوشش های عفیفانه ارزش قائل بودند بعد از اسلام هم این فرهنگ غنی تر شد. اینکه در جامعه این شرایط پیش می آید باید ریشه یابی شود. اگر علت ها پیدا شود قسمت سخت کار را پیش رفته ایم. علت ها را پیدا کنیم که چرا این برخوردها صورت می گیرد”.

نوری قزلچه افزود: “این موضوع را نباید از حالت فرهنگی خارج کرد و به یک بحث امنیتی تبدیل کرد. خیلی از دشمنان نظام می خواهند بر این مسائل سوار شوند و از این موضوعات آتوی علیه نظام درست کنند. از این طرف عده ای را به کشف حجاب تشویق می کنند و از آن طرف عده ای را تشویق می کنند که باید با اینها برخورد شود. نباید مسئولان در این گردونه بیفتند. نباید مسئله را امنیتی ببینیم و با امنیت کشور مرتبط دانست”.

وی تاکید کرد: “مسئله بی حجابی معضل فرهنگی است که در کشور بوجود آمده است و از رسوب یکسری مشکلاتی است. حتی همان عده ای که رعایت نمی کنند ته دلشان این اعتقاد را ندارند اما به یکسری رفتارهای اجتماعی ما مسئولان واکنش نشان می دهند. نباید این واکنش ها را امنیتی جلوه داد و به جاهای دیگر وصل کرد. امنیتی دانستن این موضوع، مسئله درست کردن است چرا که این معضل فرهنگی است که باید با راهکارهای فرهنگی آن را ارائه کرد”.

دیدگاهتان را بنویسید