تربیت فرزندان در اسلام – تابش

و در آیات 2 و 3 سوره صف آمده است: «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ(2) کَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ؛ اى کسانىکه ایمان آورداید چرا چیزى مىگویید که انجام نمىدهید، نزد خدا سخت ناپسند است که چیزى را بگویید و انجام ندهید». بچه دو دستگاه بسیار حساس در وجودش نهفته است: دستگاه گیرنده و جمع کردن و دستگاه بازگو کردن و حکایت کردن. هرگز نباید در پاسخ به آن ها مسائل زناشوئی مطرح شود! پرورش و شکوفاسازی فطرت کودک، باعث میگردد وی از انحرافات فطری و گرایش به نابهنجاریهای اخلاقی و معنوی و از جمله انحرافات جنسی مصونیت پیدا کند. برای کودک درباره مسایل جنسی سؤالاتی مطرح است که میخواهند جواب درست آن را پیدا کند. باید برای مشارکت بعضی از کارهای خانه و تحمل مسئولیتهای خانه تشجیع شود و عملاً وارد کار شود و احساس کند که بزرگ شده است. والدین باید توجه داشته باشند حاضر جوابی کودک یکی از شاخههای پرخاشگری است و اگر هر مسئلهای به صورت افراطی مورد توجه والدین باشد رفتار ضد آن را در کودک شاهدخواهیم بود ظرفیت پذیرش یک کودک 10 ساله مشخص است به عنوان مثال در طول روز سه بار باید دررابطه با بی نظمی به او تذکر داد اگر تعداد تذکرات و امر و نهیها زیاد شود شاهد کندی رفتار در کودک خواهیم بود.

حرف نزدن با انسان ها به خصوص جوانان موجب می شود تا خانواده از هم دور شوند. بسیاری از والدین نسبت به لجبازی یا عدم حرف شنوی فرزند خود در این سن گلایهمند هستند و گاه روشهای به کار گرفته شده برای تربیت کودک نامناسب است و عمدتاً والدین با پرخاش تلاش میکنند تا کودک را از انجام کاری که نامناسب است، بازدارند. استاد در آغاز سوره حمد را به فرزند یاد داد. تسنیم: برای آموزش نکات دینی و حریم میان محرم و نامحرم از چه سنی باید کودک را آموزش داد؟ تسنیم: ممکن است والدین اطلاع کافی از روشهای تربیتی کودک در سنین مختلف نداشته باشند به ویژه اطلاع آنها از نگاه اسلام به تربیت کودک ممکن است بسیار کم باشد، دین اسلام به تربیت کودک چه نگاهی دارد. از دیدگاه اسلام تربیت جنسی یعنی فراهم سازی زمینه های رشد وپرورش غریزه جنسی به گونه ای که هم عفت جنسی حاصل شود و هم سلامت جنسی.

این مسئله وظیفه والدین را سنگین میکند و هشداری است برای آنانی که در این زمینه کوتاهی میکنند. امام صادق (ع) در این زمینه میفرمایند: «باید رختخواب بین پسر با پسر، پسر با دختر و دختر با دختر را در ده سالگی از هم جدا کرد.» (30) یکی دیگر از عوامل ایجاد بلوغ زودرس در کودکان و نوجوانان که اهمیت بسیاری دارد و والدین همواره باید در رعایت آن کوشا باشند جدا کردن اتاق خواب نوجوانان از خود میباشد. حریم سازی برای کودک در هفت سال نخست زندگی بسیار مهم است و نتیجه آن را میتوان در آینده مشاهده کرد. در روایتی آمده است که گروهی خدمت امام حسن عسگری(ع) میرسند. امام کاظم(ع) میفرماید: کسانی در بزرگسالی عجول، شتابزده و بیظرفیت هستند که در کودکی به اندازة کافی بازی نکردهاند. برده شود. نقل می کنند که فردی در مراجعه به منزل یکی از آشنایان خود، از فرزندش سراغ او را می گیرد. برده شود. نقل میکنند که فردی در مراجعه به منزل یکی از آشنایان خود، از فرزندش سراغ او را میگیرد.

به همین جهت هر امری و هر فعالیتی تنها در صورتی با ارزش است كه به انسان در طی این طریق كمك كند و او را در برداشتن گامهایی چند در رسیدن به این مقصود یاری رساند. ارضای نیاز به ارزشمندی و عزت نفس از آنجهت در رشد سالم جنسی اثر دارد که فردی که عزت در او رشد کرده، برای خود ارزش قائل است و حاضر نیست آن را به ذلت بکشاند و از کشیده شدن به وادی شهوات و ارتکاب انحرافات از جمله انحراف جنسی خودداری میکند. کم بودن فاصله بین بلوغ جنسی و ازدواج به خودی خود بسیاری از مشکلات والدین با فرزندان نوجوانشان را حل میکرد و مشکلی به عنوان چگونگی برخورد با نیازهای جنسی نوجوانان تقریباً مطرح نمیبود. این تغییرات طی یک دوره تقریباً دو ساله رخ میدهد و با بلوغ جنسی به اوج خود میرسد. آنچه امروزه بیشتر در امر آموزش و تربیت دینی استفاده میشود، روش خطابه و یکطرفه است؛ گویی یک نفر میخواهد به دیگران بگوید: چه چیزی خوب است و چه چیزی بد و تو باید به خوب عمل کنی و از بد اجتناب نمایی، درحالیکه برای رسیدن به اهداف الهی، شیوههای آموزشی و تربیتی متنوعی متصور است. به دیگران و غذای آنها چشم ندوزد.

دیدگاهتان را بنویسید