تربیت کودک لجباز و بهترین روش برای تربیت کودک لجباز چیست؟

به نظر شما بحثی که امروز تحت عنوان ولایت فقیه مطرح است، مصداقی از موارد مرید و مراد بازی نیست؟ ماده33- هرگاه خطر شدید و قریبالوقوعی طفل يا نوجوان را تهديد کند يا به سبب وضعیت مخاطرهآميز موضوع ماده (3) این قانون وقوع جرم، محتمل باشد، مددكاران اجتماعي بهزيستي يا واحد حمايت دادگستري و ضابطان دادگستري مکلفند فوری و در حدود وظایف و اختیارات قانوني، تدابیر و اقدامات لازم را در صورت امکان با مشاركت و همكاري والدين، اولياء و يا سرپرستان قانوني طفل و نوجوان جهت رفع خطر، كاهش آسيب و پيشگيري از وقوع جرم انجام داده و در موارد ضروری وي را از محیط خطر دور کرده و با تشخيص و زير نظر مددكار اجتماعي به مراکز بهزیستی يا ساير مراکز مربوط منتقل کنند و گزارش موضوع و اقدامات خود را حداكثر ظرف مدت دوازده ساعت به اطلاع دادستان برسانند. وی افزود: اگر داستان دختران شعیب را در حادثه حضرت موسی بیان می کند برای تبیین نقش دختران در جامعه است، دختران یک پیامبر وارد جامعه شدند، نقش اجتماعی دارند، آنجا قرآن بیان می کند که این دختران در تشخیص روان شناختی و جامعه شناختی شخصیت حضرت موسی درست عمل کردند. حجت الاسلام متقی نیا، بیان کرد: در زمینه ی تکریم زن از دیدگاه قرآن خدای متعال از ابتدا بر کرامت دختران تاکید دارد و دفاع از منزلت انسانی دختران و زنان می نماید و تخطئه ی نکوهش و سرزنش نقد نگاه های غیر سازنده نسبت به دختران را گوشزد می کند.

حجت الاسلام متقی نیا، اظهار داشت: در بین پدر و مادر در زمان شکل گیری شخصیت فرزند بیشترین زمان اُنس و ارتباط با مادر است و نقش مادر علاوه بر تاثیر ژنتیک، علاوه بر تاثیر تربیت پنهان، در تربیت آشکار و تربیت غیر مستقیم و مستقیم هم مادر بیشترین نقش را دارد. حجت الاسلام متقفی نیا، ادامه داد: آیات دیگر هم در داستان حضرت موسی که دختران حضرت شعیب را می بیند و آن داستان تا پایان ادامه پیدا می کند، قرآن کریم کتاب داستان نیست. حجت الاسلام والمسلمین دکتر قاسم متقی نیا، کارشناس مسائل فرهنگی و اجتماعی، در گفت و گویی با اشاره به بحث تربیت از دیدگاه قرآن کریم، افزود: مادر نقش گرانقدر، اساسی، تاثیر گذار و بی مانندی در تربیت دارد. وی افزود: والدین، پدر و مادر به عنوان مربی و رب بعد از پروردگار یکتای متعال بیشترین تاثیر را در شکل گیری شخصیت فرزندان و خانواده دارند. طبیعتاً جوانها و نوجوانها به خصوص در فضای بعد از انقلاب، امکانات بیشتری برای هدایت شدن دارند.

اگر از بشر، امامان و پیامبران و مومنان صالح را در نظر داشته باشیم، باید گفت که تعالی دین و صعود دوباره آن بعد از نزول به زمین، به دست بشر است. آیا دین برای اعتلای بشر است یا بشر برای اعتلای دین؟ اما درباره اینکه فرمودید آیا دین برای اعتلای بشر آمده است یا نه، این بحث است که بشر در بهشت بود و از آنجا هبوط کرد و اکنون دوباره میخواهد بازگردد: «اِنَّا لِلَّه وَ اِنَّا اِلَیهِ رَاجِعُونَ.» در این رجوع تنها کسی که دست او را خواهد گرفت و فطرت خدایی او را دوباره از زیر دسیسه نفس و افکار شیطانی خارج خواهد کرد، قطعاً دین است. این یک حکم کلّی نیست که همواره والدین قطب با اقتدار خانه باشند و فرزندان قطب کم اقتدار و ضعیف. هیچ چیز همپایه کار معلم نیست. به نظر شما شناخت حق و مفاهیم اصیل دینی نیازمند زمان بسیار زیادی نیست؟ شناخت حق قطعاً به زمان زیادی نیاز دارد و البته این انتقاد هم به جوانها وارد است که انرژی زیادی برای شناسایی حق صرف نمیکنند. این احساس حتی اگر برای کودک تاثیرگذار نباشد، در نسل بعدی تاثیرگذار میشود و آمار طلاق را افزایش میدهد. در واقع ایجاد آمادگی در کودک اصل اساسی در این دوران است که حتماً باید مورد توجه قرار بگیرد.

این کتاب آموزشهای گامبهگام دارد و یک کتاب خوب برای تربیت بچه به حساب میآید. جرا حضانت و سرپرستی بچه به پدر واگذار می شود؟ این هم حضور دختران در جامعه توسط قرآن را بین می کند و امضا می شود، حضور عفیفانه و هم تایید شخصیت شناسی و زکاوت و تیز هوشی دختران شعیب را بیان می کند. استفاده از کتاب آموزش جنسیت به کودکان هم در این مسیر راهنمای بسیار خوبی است. اما قبل از این که سراغ تشریح اصول تربیت کودک برویم، لازم است بدانیم که تربیت کودکان مانند هر فعالیت دیگری مشکل و نیازمند صبر و حوصله فراوان است. این کارشناس، عنوان کرد: در قرآن کریم خدای متعال به سه نقش خانم ها در تربیت اشاره کرده است؛ نقش اول به عنوان عضو خانواده یا دختر خانواده و خواهر خانواده، نقش دوم، نقش همسر بودن در خانواده وو نقش سوم، نقش مادر بودن در خانواده است.

دیدگاهتان را بنویسید