راهکارهایی برای تربیت فرزندان – مرکز مشاوره خانواده و روانشناسی آویژه

این تجربه را آغاز می کنند و باید بدانیم که تربیت نسل آینده بسیار مهم است. تغییرات جسمی دوران بلوغ بیشتر مربوط به رشد و تکامل توانایی های جنسی است از آنجا که رشد جسمانی از تولد تا پیری یکنواخت نیست لذا در بعضی از دوره ها رشد سریع و دارای جهش است و در بعضی دوره ها رشد کند است .امروز در سایه علوم و ترقی ذهن بشر مشخص شده است که احتلام و قاعده مقدماتی است که برای بقای نسل بشر طرح ریزی شده و باید به موقع ظهور و بروز کند و طبق ضوابط و قواعد معینی مورد بهره برداری قرار گیرد این بهره برداری صحیح در پرتو آموزش جنسی تأمین می گردد . روش های صحیح تربیت فرزند دارای جزئیات زیادی است که در هر کودک منحصر به شخصیت خودش است به همین دلیل است که راهنمایی مشاوره اهمیت بالایی پیدا می کند . میتوانید روش هایی را برای تقویت روانی و افزایش روحیه پیدا کنید. در هر سن بنا به میزان درک کودک قــوانین در خانه را مشخص کنید. شما باید قبل از مطالعه برای خودتان هدفی را مشخص کنید، به این معنی که این درس را به چه منظوری میخواهید مطالعه کنید، آیا فقط نکتههای اصلی درس را میخواهید یا قصد دارید همه مطالب کتاب را بفهمید.

زیرا پیشزمینهی ذهنی خواهید داشت و میدانید که مطلب دربارهی چه موضوعی است. اگر نیمه شب کودک به اتاق والدین آمد، بهتر است مجدداً به اتاق خود بازگرداننده شود تا عادت به این کار نکند. روحیه جسارت و جرات را در خود تقویت کنید، امیدوار و بااراده باشید تا میزان تسلط شما افزایش یابد. حتما در بین زمان های مطالعه به خوبی استراحت کنید تا قدرت یادگیری شما افزایش یابد. از طرفی در این مدل مطالعه ، تمرکز بالا می رود و یادگیری هم افزایش می یابد. این کودکان نسبت به کودکان دیگر نیازمند توجه و محبت بیشتری هستند و از آنجا که کودکانی سرسخت و باانگیزه هستند، بیشتر از اینکه دوست داشته باشند به حرف والدینشان گوش کنند، دوست دارند کارها را به روش خود انجام دهند. مقاله حاضر با عنوان «الگوی تربیت فرزند بر مبنای تحلیل و تفیسر سوره لقمان» با هدف کشف الگوی مورد استفاده لقمان حکیم در تربیت فرزندش با استفاده از تفسیر و تحلیل آیات سوره لقمان و با روش تحلیل محتوا و استنباطی به بررسی این موضوع پرداخته است. در قسمت روشها تربیتی نیز شش روش «موعظه»، «استدلال»، «تشبیه و تمثیل»، «بهره گیری از بیان عاطفی»، «عینی­سازی و ذکر مصادیق بجای ذکر مفاهیم کلی» و «ایجاد تنفر برای ترک رفتارهای نامطلوب» مورد استفاده قرار گرفته است.

بازدهی مغز نیز با مطالعهی طولانیمدتِ یک درس کاهش مییابد و مسیر نزولی خواهد داشت. کودکان بویژه پسران در سنین ۳تا۶ سالگی، نیاز بیشتری به پدر دارند و پدران نیز باید برنامه ریزی لازم را برای حضور بیشتر در منزل داشته باشند. شاید متعجب شوید اما طبق پژوهشی دیگر، بخش بزرگی از این کودکان در دوران بزرگسالی ماده خاکستری محدودتری در مغز خود داشتند. رفتار درست با کودکان آنقدر مهم است که بهتر است از همه منابع دارای صلاحیت تخصصی کمک بگیرید. سپس مادر با تولد کودک، در دوران نوزادی باید به پرستاری از او توجه کافی داشته باشد و از این نکته غافل نشود که در همان سنین ابتدایی باید نظم و ترتیب را به کودک آموخت. پس از سوال پرسیدن نترسید و به موقع و به جا سوال بپرسید. اینکه قبل از شروع مطالعه، نگاهی اجمالی به کل مطلب بیاندازید، بسیار مفید و مثمرثمر خواهد بود. چنانچه زن و شوهر قبل از طلاق به دلایلی که قبلاً گفته شد، جدا از یکدیگر زندگی کنند (برای مثال زن به لحاظ عدم تأمین جانی یا شرافتی در منزل جداگانه به سر برد و طفل همراه پدر زندگی کند) مادر می تواند فرزند خود را ملاقات نماید و اگر در این باره توافق حاصل نشود، یا پدر از ملاقات جلوگیری کند.

پس از پشت سر گذاشتن دو مرحله قبل یعنی خواندن و تفکر سعی کنید مطالب مهم آن را برای خودتان بازگو کنید. مطالب مطالعه شده را به زبان خودتان و آن طور که راحت تر هستید، بازگو کنید. روزنامه جوان نوشت: بی اف اسکینر، نویسنده، روانشناس و از بزرگترین رفتارگرایان معاصر معتقد بود انسانها به طور ذاتی نسبت به کسی که آنها را تشویق میکند با مهربانی رفتار میکنند و نسبت به کسانی که با آنها با خصم رفتار میکنند، پرخاشگر میشوند. اگر بخواهید گوش بدهید، موضوع فرق میکند. لازم است که در هنگام مطالعه فعال باشید، یعنی زمانی که مطالعه میکند مطالب مهم را یادداشت و نتبرداری کنید. خوراک حلال یکی از ضروریترین مسائل تربیتی و سالم ماندن روح فرزندان از رذایل اخلاقی است. این جمع خانوادگی، نباید به گونهای تنظیم شود که صرفاً یکی از اعضای خانواده، سخن بگوید بلکه هر یک از اعضا، باید به اندازه خودش سخنی بگوید و اگر سخنی نمیگویند، از آنها چیزی پرسیده شود تا آنان به حرف بیایند و درونشان را بیرون بریزند. هیچ یک از پدر و مادر نمی توانند از حضانت و نگاهداری طفل خودداری کنند؛ زیرا حضانت حق و تکلیف آنان است و اگر هر یک از ابوین که نگاهداری به عهده اوست از انجام این تکلیف امتناع کند و طرف مقابل یا هر یک از خویشان به مقام قضایی اطلاع دهد دادگاه پدر و مادری که را عهده دار حضانت است ملزم می کند تا در این مورد اقدام کند؛ و اگر الزام ممکن نباشد به خرج پدر و اگر پدر فوت شده باشد به خرج مادر حضانت طفل را تأمین می کند.

دیدگاهتان را بنویسید