متن و ترجمه آهنگ Bad Decisions از benny blanco و BTS و Snoop Dogg

متن و ترجمه آهنگ Bad Decisions از benny blanco و BTS و Snoop Dogg ، تکست و معنی اهنگ بد دسیژنز به معنای تصمیمات اشتباه از بنی بلانکو و بی تی اس و اسنوپ داگ

Lyrics and Translation Music Benny Blanco , BTS & Snoop Dogg Bad Decisions

در ادامه برای خواندن متن انگلیسی و ترجمه فارسی موزیک خارجی Bad Decisions از benny blanco و BTS و Snoop Dogg ، با بخش موزیک ماگرتا همراه باشید.

متن موزیک پیشنهادی: متن و ترجمه آهنگ Arson از جیهوپ

متن و ترجمه آهنگ Bad Decisions از benny blanco و BTS و Snoop Dogg
متن و ترجمه آهنگ Bad Decisions از benny blanco و BTS و Snoop Dogg

متن و معنی اهنگ Bad Decisions از benny blanco و BTS و Snoop Dogg

[Intro: Snoop Dogg]

Radio station, B-T-S-N double O-P
ایستگاه رادیویی B-T-S-N-double O-P

[Verse 1: Jung Kook & Jimin]

No make up, I love that sh-
بدون آرایش، من دوسش دارم

You′re so damn beautiful, I swear you make me sick
تو خیلی خشگلی، قسم می‌خورم تو ناخوش احوالم می‌کنی

I want your love, I want a name
من عشقت رو میخوام، من اسمتو میخوام

Inside my heart, there’s nothin′ but a burning flame
درون قلبم، چیزی جز شعله سوزان (عشق) وجود نداره

[Pre-Chorus: V]

If you want my love
اگه عشقمو میخوای

Come a little bit closer
یکم بیا نزدیکتر

Don’t make me wait
منو منتظر نذار

[Chorus: Jung Kook, Jimin, Jin & V]

Let’s make some bad decisions
بیا کمی تصمیمات اشتباه بگیریم

I want you, ooh, baby, all of the time
من میخوامت، اوه، عزیزم، همیشه

So give me all your kisses
پس همه بوسه هات رو بده به من

I want you Monday, Tuesday, Wednesday
من تو رو دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه میخوام

Baby, every night
بیبی، هر شب میخوامت

And it feels like (ooh, ah)
و به نظر میرسه (اووه، آه)

I can′t seem to ever get you out of my mind
بنظر میاد هیچ وقت نمی‌تونم تو رو از ذهنم بیرون کنم

And it feels like (ooh, ah)
و به نظر میرسه (اووه، آه)

I want you, ooh, baby, all of the time
من میخوامت، اوه، عزیزم، همیشه

[Verse 2: Snoop Dogg & Jung Kook]

Everybody see me lookin′ fly (fly, oh, yeah)
همه منو در حال پرواز نگاه می‌کنند (اوه، آره)

And I think I know the reason why (why, oh, yeah)
و فکر میکنم دلیلش رو میدونم (اوه، بله)

‘Cause I got you right here by my side (side, oh, yeah)
چون من تو رو همینجا در کنار خودم دارم (اوه، آره)

And I can′t let you just walk away
و نمی‌تونم بزارم راتو بکشی و بری

If I ain’t with ya, I′m not okay
گه با تو نباشم، حالم خوش نیست

[Pre-Chorus: Jin & Snoop Dogg]

If you want my love (yeah)
اگه عشقمو میخوای (آره)

Come a little bit closer
یکم بیا نزدیکتر

Don’t make me wait (ooh)
منتظرم نذار (اووه)

لیریک و ترجمه آهنگ Bad Decisions از بنی بلانکو و بی تی اس و اسنوپ داگ

[Chorus: Jimin, V, Snoop Dogg, Jung Kook & Jin]

Let′s make some bad decisions
بیا کمی تصمیمات اشتباه بگیریم

I want you, ooh, baby, all of the time
من میخوامت، اوه، عزیزم، همیشه

So give me all your kisses (kisses)
پس همه بوسه هات رو به من بده (بوسه ها)

I want you Monday, Tuesday, Wednesday
من تو رو دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه میخوام

Baby, every night (every night)
بیبی، هر شب میخوامت (هر شب)

And it feels like (ooh, ah, yeah)
و به نظر میرسه ( اووه، آه، آره)

I can’t seem to ever get you out of my mind
که هرگز نمی توانم تو رو از ذهنم بیرون کنم

And it feels like (ooh, ah)
و به نظر میرسه (اووه، آه)

I want you, ooh, baby, all of the time
من میخوامت، اوه، عزیزم، همیشه

[Verse 3: Snoop Dogg]

Let’s do things you always wanted
بیا چیزایی که همیشه میخواستی رو انجام بدیم

Have some fun and live your life
خوش بگذرون و زندگیت رو زندگی کن!

Help me waste a day and find a place
کمکم کن یک روز را تلف کنم و جایی پیدا کنم

That we can face to face
که بتونیم رو در رو باشیم

Let me show you ′round my hood
بزار کاپوتم رو برات بدم بالا

There′s bad meaning bad like bad meaning good
یه بدی هست که معنی بد میده مثل بدی که معنی خوب میده

When it comes to rules, I break ’em
وقتی نوبت به قوانین میرسه، اونها رو زیر پا میزارم

[Chorus: Jung Kook, Jimin, Snoop Dogg & V]

Let′s make some bad decisions
بیا کمی تصمیمات اشتباه بگیریم

I want you, ooh, baby, all of the time
من میخوامت، اوه، عزیزم، همیشه

So give me (give me) all your kisses (kisses)
پس تمام بوسه هات (بوسه ها) رو به من بده (به من بده)

I want you Monday, Tuesday, Wednesday
من تو رو دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه میخوام

Baby, every night
بیبی، هر شب میخوامت

And it feels like (ooh, yes, ah, yes)
و به نظر میرسه (اوه، بله، آه، بله)

I can’t seem to ever get you out of my mind
که هرگز نمی توانم تو رو از ذهنم بیرون کنم

And it feels like (ooh, say what? Ah)
و به نظر میرسه (اوه، بگو چی؟ آه)

I want you, ooh, baby, all of the time (ooh)
من میخوامت، اووه، عزیزم، همیشه (اووه)

متن موزیک پیشنهادی: متن و ترجمه آهنگ Lonely از Justin Bieber و Benny Blanco

در انتها امیدواریم که از متن و ترجمه آهنگ benny blanco و BTS و Snoop Dogg به نام Bad Decisions ، نهایت استفاده و لذت را برده باشید.

دیدگاهتان را بنویسید