معرفی هفت چاکرای بدن به همراه تمرین برای فعال کردن انها

به ما امکان زندگی روی یک «زمین جامد» را میدهد تا زندگی خود را بر روی آن بنا کنیم. برای باز شدن چاکرای دوم و ایجاد برقراری جریان انرژی سواد هیستانا عادات و رفتار هاي ناپسند خودرا کنار بگذارید در عین حال دست از سرزنش و ملامت خود بردارید، خوش بین و امیدوار باشید و با خوبی و کمک بـه دیگران انرژی هاي منفی را از خود دور کنید. هدف چاکرای چهارم رسیدن به وحدت کامل از راه عشق است. رقصهای آنها هم که در ارتباط کامل با انرژی طبیعت است و به تعادل انرژی در این چاکرا کمک میکند. علاوه بر این یک انقباض دائم بدنی نیز میتواند مانع آن شود که انرژی آزادانه جریان پیدا کند.فرمهای نشستن و ایستادن اشتباه که بخشی از بدن شما را تحت فشار و انقباض دائمی قرار میدهد میتواند به تعادل انرژی در بدن شما آسیب بزند. از آنجا که هر یک از چاکراها حاوی یک کلید مهم برای باز کردن قفل نیروی زندگی هستند، چاکرا تراپی از ریشه کن کردن این برنامههای ناخودآگاه، انتقال انرژی به مکانهای جدید بدن استفاده میکند و نه تنها درک و آگاهی را به ارمغان میآورد، بلکه باعث حس زندگی و آزادی بیشتر میشود. رنگ آبی نیلی برای آرامش، بیماریهای ذهنی، بالا بردن آگاهی و زنده کردن خاطرات فراموش شده مفید اسـت.

این مرکز انرژی ارتباط شما را با منبع مقدس برقرار کرده و شما را به احساس آگاهی والاتری میرساند. همانطور که گفتیم نمک یک هدیه الهی برای دفع و مبارزه با انرژی های تاریک و منفی میباشد. میشه گفت که چاکرا ها پیوسته در حال چرخش هستند که به آن ها نیروی حیات هم گفته می شود و از بین شبکه ای از مجرا های باریک به نام نادی در تمامی بدن در جریان هستند. این چاکرا روح شـما را بـه این سیاره و زمینی کـه در لحظۀ حال در ان هستید، مرتبط می کند. چاکرا تراپی به آزادسازی انرژیهای مسدود شده یا گیر افتاده در هر کدام از چاکراها کمک میکند تا بدین ترتیب توازن و سلامتی را در بدن، ذهن و روح انسان ایجاد کند. به نظر میرسد این روزها همه حداقل با مفهوم چاکراها آشنا هستند، اما نکته اصلی این است که آیا افراد با چم و خم فعال سازی، متوازن سازی و چاکرا درمانی (چاکرا تراپی) به عنوان یک مدل جامع برای عملکرد بدن آشنایی دارند؟ اما اثرات این انرژی بر بدن و ذهن افراد انکارناپذیر است و به همین دلیل است که یوگا بهعنوان روشهای مکمل درمانی در غرب رایج شده است. چشم سوم پل ارتباطی بین فیزیک و متافیزیک، جسم و روح، ظاهر و باطن، مغز و ذهن و خودآگاه و ناخودآگاه است.

شما باید محیط خانه و همینطور بدن خود را آغشته از بوی خوش کنید تا بتوانید چشم سوم را فعال کنید. چاکرای چشم سوم هنگامی که به خوبی کار میکند یک منبع انرژی قدرتمند است. چاکرای ریشه اغلب به عنوان تأمین انرژی برای چاکراهای دیگر تصور میشود، بنابراین اگر مسدود شده یا نامتعادل باشد، احتمالاً چاکراهای دیگر نیز به خوبی کار نخواهند کرد. این مکان جایی است که اغلب احساس عشق، اضطراب یا هیجان خواهید کرد. مهمترین مسئله این است که غم و غصه، حسادت و عصبانیت، خودخوری و رنجش، لطمه ی بسیاری به چاکرا ها وارد خواهد کرد و آن ها بسته خواهند شد. بدیهی است که دیدگاه رایج غرب که ذهن و بدن به عنوان موجودیتهای جداگانه میشناسد، توضیح نظریه چاکرا را چالش برانگیز میکند. چاکرای پنجم (گلو) خوداظهاری را تنظیم میکند و بر این که چگونه عمیق ترین وجود خود را به جهان منتقل میکنید، تاثیر میگذارد. یوگیها (مرتاضان هندی) همه چاکراهای خود را به دلیل آرامش و “استحکام” ذهن و تمرکزی که دارند، میتوانند از خواب بیدار کنند.

اگر در مرحله دشواری از زندگی خود هستید و می خواهید از خسارات عظیم ، اعم از مالی ، عاطفی یا جسمی بهبود یابید ، سنگ ژرمژوئیت به شما کمک می کند تا با غم و اندوه کنار بیایید و حتی بار روی دوش خود را کاهش دهید. نکته دیگر این که تاثیرات این چاکرا به احساس یگانگی و جدایی مرتبط است و در حقیقت ارتباط ما را با زمین مشخص می کند. حالت طبیعت چاکرای پنجم نور شفاف آبی آسمان است که به تعادل آن کمک می کند. کم کار بودن این چاکرا موجب خواهد شد تا فرد حس های مثل نا امنی، خستگی، افسردگی و اضطراب داشته باشد و همیشه احسانس عصبانیت کند. اگر حس میکنید که هنگام تنفس باید کف دست را روی این قسمت قرار دهید، این کار را انجام دهید. همزمان با این حالت در جهان بیرون هم همین حالتها را حس میکنیم و در این حالت زندگی برایمان یا خیلی روشن به نظر میآید و یا تاریک.

دیدگاهتان را بنویسید