نقشه کرونایی استان قزوین قرمز رنگ شد

به گزارش مجله خبری نگار، قزوین و بوئین زهرا، در جدیدترین رنگ بندی، به رنگ قرمز درآمدند.

آوج و البرز که هم از وضعیت زرد به نارنجی رسیدند.

تاکستان و آبیک هم پیش از این در وضع نارنجی قرار گرفته بودند.

فتاحی مسئول گسترش شبکه دانشگاه علوم پزشکی گفت: با توجه به تغییرات نقشه کرونایی در حال حاضر نیاز است تا در تجمعات تاسوعا و عاشورا هم استانی‌ها موارد بهداشتی را رعایت کنند.

وی افزود: اولویت برگزاری مراسم در فضای باز و کاهش آن به مدت ۲ تا ۳ ساعت است.

مسئول گسترش شبکه دانشگاه علوم پزشکی گفت: در صورت حضور در فضای بسته حتما باید از ماسک استفاده و فاصله اجتماعی رعایت شود.

فتاحی با اشاره به استقبال کم مردم از تزریق واکسن گرفت: تا کنون ۴۷ درصد از مردم دز یادآور را تزریق کرده اند.

مسئول گسترش شبکه دانشگاه علوم پزشکی گفت: متقاضیان سفر اربعین هم باید دو دز واکسن را تزریق کرده باشند و کسانی که شش ماه از نوبت قبلی آن‌ها گذشته باشد باید دز یادآور را دریافت کنند.

دیدگاهتان را بنویسید