واژه ای که یک اسم را توصیف میکند

جواب واژه ای که یک اسم را توصیف میکند ، پاسخ این سوال را در معما ماگرتا می خوانیم.

جواب معما واژه ای که یک اسم را توصیف میکند

جواب این معما 👈 « صفت » 👉 می باشد.

معماهای پیشنهادی :
پسوند نسبت در جدول
و
از نقاشان نامی ایران در جدول

⭕️ اگر به پاسخ معمای دیگری نیاز داشتید حتما آن را از بخش دیدگاه از ما بپرسید، کارشناسان ما و یا سایر کاربران پاسخگوی شما خواهند بود.

دیدگاهتان را بنویسید