4 راه برای بهبود مهارت تربیت فرزند – LifeandMe

و اینکه امام (ع) فرمود: (این دلالت دارد براینکه امّه و امّت مسلمان) الخ معنایش این است که آیه دلالت دارد که امام و امّت یکی است و به بیانی که گذشت این امّه و امّت از ذریه ابراهیم هستند. یکی اینکه فرزندمان تمام سکهها را در روز اول هزینه و آیندهنگری نداشته و شش روز دیگر رنج ببرد. بازی با آب یکی از بهترین، اساسی ترین و لذت بخش ترین کارهایی است که کودکان انجام می دهند. این طور که می گویید وظیفه پدر و مادرها در این باره خیلی زیاد می شود. این وظیفه اخلاقی را به دشواری میتوان در حقوق تضمین کرد، با وجود این، قانون به ایجاد حق و تکلیف پدر و مادر در این باب بیاعتنا نمانده است. در این رابطه تجارت شما، رفاه و بهزیستی فرزندتان است. همزمان با حضور مددجویان در قسمت قرنطینه و بهموازات اقدامات واحدمشاوره و مددکاری، اداره بهداشت و درمان کانون اصلاح و تربیت نیز برنامههای بهداشتی-درمانی خود را در رابطه با مددجویان اجرا مینماید. در بحث تربیت کودکان از نظر دکتر هلاکویی پدر و مادر در تعلیم و تربیت کودک باید به اصول و مبانی تربیتی خاصی پایبند باشند.

بین چهارده ماه تا دوسالگی باید نیازهای ضروری کودک بلافاصله و در موارد دیگر در حد چند ثانیه و یا دقیقه صبر کنیم. توجه داشته باشید این به تاخیر انداختنها باید در حد معمول و معقول و بین سه تا شش سالگی باشد. باید توجه داشت که دوران نوجوانی و جوانی در جوامع امروزی بیشتر مطرح است. ولی دو حالت دیگر وجود دارد که اصلا خوب نیست. شکستن رکورد دیگران شاید باعث برنده شدن شود ولی لزوما باعث خوشبختی نخواهد شد. زیرا باعث بروز مشکلات دیگر میشود. وی در توضیح این مطلب گفت: والدین ضمن انتقال تجربیات خود باید به فرزندان بیاموزند که زندگی تنها یک مسیر بدون مشکلات و سختی نیست و امکان هرگونه شکست و عدم موفقیت در این راه وجود دارد. کودک انسان برای رسیدن به کمال همیشه باید نیروی لازم را دارا باشد. از نظر روانشناسان متاسفانه در دوران ما دو درصد انسانها به کمال واقعی میرسند. متاسفانه بسیاری از ما فکر میکنیم که چون زمانی کودک بودهایم و یا به مدرسه رفتهایم پس مهارت تعلیم و تربیت فرزند خود را داریم. و این را ما دقت داشته باشیم که اگر فرزندمان را در هفت سال اول رهایش کنیم که هر کاری که دلش میخواهد انجام دهد، بی ادب و نافرمان میشود و در دورههای بعدی تربیتی هم با او مشکل خواهیم داشت.

به اعتقاد دکتر فرهنگ هلاکویی سه سال اول زندگی کودک از نظر روانشناسی و تربیتی بسیار حائز اهمیت است و حدود یک سوم شخصیت فرد را میسازد. از نظر ایشان ، هشت سال اول زندگی در تعلیم و تربیت کودک تاثیر گذار است و میتواند آینده ای بهتر و یا بدتر را برای او رغم بزند. به اعتقاد دکتر هلاکویی دوران کودکی از لحاظ قانونی تا هجده سالگی است ولی از لحاظ شخصیتی و روانی و اجتماعی دوران کودکی تا حدود یازده و یا سیزده سالگی است. کمال پرستی اصولا در مقایسه با دیگران انجام میگیرد ولی میل به کمال در مقایسه با خود است. در مورد برخورد و رفتار پدر و مادر با فرزند نیز قوانینی وجود دارد که اصولا ثابت است. همچنین در جهان امروز از ورزش بهعنوان وسیله درمانی یا توانبخشی برای کسانی که به هر دلیل از مسیر عادی خارجشده و دچار نقصان درزمینه­های جسمی و روحی شدهاند، به­کار میرود. به همین دلیل است که بسیاری از مردم پس از کسب موفقیتها احساس توخالی بودن و بدبخت بودن میکنند. 3- کسب اطلاعات کامل و درست دربارۀ تربیت کودک و نیازهای او.

اگر حضور پدر را در تربیت مراجعتان کم رنگ دیدید می توانید پدر را در جلسات سه نفره مشاوره وارد کنید و به آن ها کمک کنید تا بتوانند نیازهای یکدیگر را بشناسند می توانید برای شناخت نیازها از مهارت همدلی کردن استفاده کنید. زیرا در جوامع کهن به دلیل زود ازدواج کردن و زود فرزنددار شدن چنین دورانی زیاد مد نظر و مطرح نبوده است. چنین رویهای از منظر نظریه فشار، در پیشگیری از جرایم مؤثر است. لقمان حکیم یکی از این الگوهاست که در قالب عبارت «و اذ» به عنوان الگو معرفی شده است. به تاخیر انداختن نباید با کاملا نداشتن و نخواستن یکی شود. فرزند ما با تاخیر انداختن لذت امروز میآموزد که منافع و لذت در بلند مدت را مد نظر قرار دهد. هر چند تضمینی هم وجود ندارد که فرد در انجام آن کار موفق عمل کند. در برخی مواقع ممکن است نیاز به این باشد که فرزند ما چند روزی صبر کند.

دیدگاهتان را بنویسید